นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ “Edu Train รถไฟแห่งการศึกษา” ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

นพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ “Edu Train รถไฟแห่งการศึกษา” เปิดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นอกจากคุณครูและนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากมาย ในครั้งนี้ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการประกวดวาดภาพ ขอแสดงชื่นชมคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีจาก ท่านผู้อำนวยการวรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ นักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย คุณครูศิริพร ชิณรักษา และคุณครูละออ หมดหลง ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

49938760_2045614528820205_5962938847791677440_n 49946587_2045614928820165_6843535133497098240_n 50008833_2045614635486861_6100617911410360320_n (1) 50813629_2045614645486860_5804981358077935616_n50271426_2045614825486842_2366779635842154496_n 50272000_2045614922153499_5097830390249291776_n 50422640_2045614622153529_2955439933512220672_n 50750953_2045614848820173_6643693582274265088_n