นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประชุมคณะครู เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. “เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง”

วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประชุมคณะครู เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ๖ สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. “เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีบริหารบ้านเมือง” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมกรอบระยะเวลา มอบหมายภารกิจและเอกสารคู่มือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้คณะครูทำความเข้าใจติดตามข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักเรียนในประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยหน้าเสาธง ในห้องเรียน และมอบหมายนักเรียนติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง

50297042_2051161188265539_5521699063424090112_n 50314606_2051161098265548_7320417051862892544_n 50342211_2051160518265606_3356886777162891264_n 50402476_2051160221598969_334375169772486656_n 50458283_2051161431598848_680840457734848512_n 50461297_2051160238265634_5249722587277164544_n 50517269_2051160801598911_7699492072293662720_n 50589066_2051160088265649_4712663242176987136_n 50739356_2051159901599001_8005857715924500480_n  50234378_2051160674932257_8153764316445671424_n