พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดพิธีเชิดชูคุณครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดพิธีเชิดชูคุณครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา คุณครูจึงเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ทั้งในด้านความรู้ ทักษะประสบการณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวม การเสริมสร้างกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และปฏิบัติิงานด้วยความพึงพอใจและมีความสุข การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จขึ้นได้โดยการอุปถัมป์ของคุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท พิศนุการช่าง จำกัด และได้มอบหมายให้คุณสุทธินี จาตุรนต์รัศมี (คุณอิม) บุตรีของท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ให้ความอนุเคราะห์ของที่ระลึก รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน พบปะพูดคุยให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน เนื่องในงานวันครู โรงเรียนวัดสุทัศน์ขออวยพรให้คุณแม่ดวงพร จาตุรนต์รัศมี และครอบครัว คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท พิศนุการช่าง จำกัด ทุกท่าน จงมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนา ธุรกิจ การค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป 

49855736_2042492662465725_2864733441151205376_n 50846308_2042492585799066_433514585606062080_n 50303894_2042492592465732_8508565517454278656_n 50261128_2042492749132383_8646613926785581056_n 50094254_2042492705799054_386122804065468416_n 49947205_2042492925799032_2623699751945633792_n 49946968_2042492789132379_2968075121706663936_n 49899960_2042492835799041_4208729047095574528_n 49855736_2042492662465725_2864733441151205376_n 49841128_2042493329132325_249894215327154176_n 49805536_2042493062465685_3635166336860028928_n 49736816_2042493082465683_6048494269910482944_n