โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ได้ให้ความอนุเคราะห์เมตตาเลี้ยงอาหารกลางวันบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ที่ได้ตั้งใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ได้ให้ความอนุเคราะห์เมตตาเลี้ยงอาหารกลางวัน      ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้ตั้งใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑

50907007_2048626721852319_8343699620089561088_n 50710684_2048626608518997_1191309488506798080_n 50699229_2048626418519016_1399706563043655680_n 50485421_2048626455185679_1676257235195396096_n 50531506_2048626175185707_9052391317241331712_n 50474542_2048626128519045_4015465848171921408_n 50462014_2048626275185697_5647229494218457088_n  50263875_2048626141852377_2046482333778837504_n                             50445732_2048626201852371_5578288749357301760_n   50110668_2048626588518999_4884928887156375552_n

50272756_2048626435185681_6925204125609099264_n 50218565_2048626848518973_5473505067891949568_n  50299880_2048626328519025_6288811769024479232_n  50196217_2048626281852363_693557134343798784_n