โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคุณยายเปรื่องฉวี สาวิโรจน์ MR.Alexander Burstein Mrs.Narisa Burstein ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย และคุณบังออน นันทภา เป็นประธานในพิธีให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงหมูกระทะ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ เลี้ยงหมูกระทะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีความสุข ในการทำงานและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้า การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จขึ้นได้โดยการอุปถัมป์ของคุณยายเปรื่องฉวี สาวิโรจน์ MR.Alexander Burstein Mrs.Narisa Burstein ประธานสมาคมวัฒนธรรมไทยในออสเตรีย และคุณบังออน นันทภา เป็นประธานในพิธีให้ความอนุเคราะห์เลี้ยงหมูกระทะพร้อมทั้งน้ำดื่มให้แก่ทุกคนในโรงเรียน พบปะพูดคุยให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ขออวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจงมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนา มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

49213014_2052498474798477_7010648857830752256_n 49414058_2052501481464843_5456467748672503808_n 50077711_2052499441465047_5708620369473044480_n 50314630_2052505098131148_8881012952375754752_n 50322065_2052503161464675_857272787927040000_n 50322100_2052500131464978_6127460821355200512_n 50396461_2052498908131767_1568644823844388864_n 50404231_2052498104798514_7655444498318622720_n 50418312_2052503238131334_3446656880754032640_n 50458281_2052498614798463_4663532505687654400_n 50492070_2052505418131116_2249802787036594176_n 50563398_2052498578131800_4586524373430566912_n 50583692_2052503091464682_4398812131974184960_n 50593675_2052499581465033_6309721508067409920_n 50608299_2052498094798515_5494046749712449536_n 50628530_2052499858131672_8668816197581537280_n 50636637_2052504068131251_6693097495863492608_n 50639529_2052501008131557_343276218910507008_n 50644797_2052504711464520_1761958535878410240_n 50661322_2052498524798472_5825937603026747392_n 50675798_2052503018131356_4571326468444913664_n 50697459_2052502518131406_6899046950142738432_n 50715981_2052501924798132_7760450358442196992_n 50719302_2052500414798283_528417892375461888_n 50846366_2052499304798394_4626361071274295296_n 50924291_2052505511464440_8507697642002710528_n 50934414_2052504898131168_6407295674609565696_n