โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok City Library Showcase

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok City Library Showcase โดยการสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสนับสนุนการผลิต จัดทำอุปกรณ์การเรียน และการใช้สื่อการเรียนการสอน จากเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็น ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย การตอบคำถาม การประดิษฐ์สมุดทำมือ การประดิษฐ์พวงกุญแจ DIY และการวาดภาพระบายสี นักเรียนให้ความสนใจและได้รับความรู้ความบันเทิง รวมถึงของรางวัลเป็นอย่างมาก โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมที่ดีๆ แก่นักเรียนด้วยดีเสมอมา

49332668_2045653112149680_6391190221559431168_n 49400867_2045656772149314_3929206850280488960_n 49897704_2045651915483133_6697473062515769344_n 49897925_2045655618816096_3934219266093481984_n 49898490_2045654158816242_8210612344661737472_n 49900330_2045647918816866_7686746430425268224_n 49949158_2045649365483388_3746247157640855552_n 49949291_2045654068816251_5109979976556347392_n 50022299_2045645102150481_7229675181856260096_n 50027950_2045646682150323_2218665549745881088_n 50051877_2045651255483199_9130106963756056576_n 50095634_2045673222147669_4558823470753906688_n 50104956_2045645112150480_7725614187941986304_n 50110638_2045647792150212_6605452073938976768_n 50129049_2045656492149342_3177928890236534784_n 50224030_2045647068816951_1804092418455240704_n 50236729_2045656058816052_5255665576474312704_n 50247542_2045654758816182_8405739688240873472_n 50259452_2045646508817007_6687030446535999488_n 50301959_2045645712150420_8538240945445928960_n 50312645_2045645095483815_8874414667133353984_n 50334643_2045651428816515_4223578209326727168_n 50405225_2045653228816335_4124019724944146432_n 50407290_2045648165483508_5752987102467850240_n 50423863_2045652332149758_6863451970590474240_n 50521843_2045649272150064_114737963958534144_n 50549180_2045646438817014_6829907593108914176_n 50551800_2045655402149451_8932900963379838976_n 50558629_2045648162150175_7491826220233916416_n 50667310_2045646138817044_8178927503335751680_n 50714521_2045645212150470_5411177301356314624_n 50878346_2045649875483337_3313749774909308928_n