ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

นักเรียนโรงเรียนวัดสุทศน์เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …