ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ให้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริมหาเถร ป.ธ.๖) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

50546901_2059431764105148_3967185953293860864_n 50556914_2059433624104962_4137722246871384064_n 50634348_2059433260771665_9018850942669291520_n 50650226_2059433527438305_5610387118724481024_n 50681647_2059431600771831_1648803164289236992_n 50695575_2059433044105020_7717078150894583808_n 50699188_2059431904105134_5873117307672199168_n 50717543_2059431530771838_2903321222634799104_n 50770348_2059433004105024_3629285951106187264_n 50770358_2059431514105173_8960527082085941248_n 50800549_2059431420771849_5079372759704797184_n 50816668_2059432497438408_1371076328228388864_n 50979523_2059432250771766_4198254734257160192_n 51037743_2059432774105047_1112307112739864576_n 51044299_2059432864105038_1264123516479864832_n 51211672_2059433740771617_7362516548931551232_n