โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอข Read More …

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเข้าสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนวัดสุทัศน์เพื่อติดตั้งระบบพ่นฝุ่นละอองน้ำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระ Read More …

พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ได้มอบผ้าป้องกันฝุ่นละอองให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระเทพปฏิภา Read More …

คณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม สำนักงานเขตดุสิต

วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูเนตนภา ศรีจำพลัง ครูจ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชบพิธ

วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …

อาจารย์จินตนา ตันตสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสาธิตและแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงา Read More …