คณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม สำนักงานเขตดุสิต

วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ครูเนตนภา ศรีจำพลัง ครูจตุพร ผ่องอำไพ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และครูศิริพร ชิณรักษา ครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ขอชื่นชมคณะครูที่ได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการณัฐชานันท์ มีผลกิจจารุกร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม สำนักงานเขตดุสิต รวมถึงคณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกด้วยความยินดียิ่ง

50988218_2067682973280027_1608544275455279104_n 50994959_2067683123280012_4400903209816686592_n 51045139_2067682966613361_4913211865275826176_n 51081741_2067683603279964_1991699660846137344_n 51141393_2067683033280021_9019636565202173952_n  51388225_2067683069946684_7529553277386489856_n

51163531_2067683786613279_3115861630647271424_n 51279584_2067683773279947_2612153844766867456_n