นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

วันอังคาร ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ นิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการประกวดแข่งขันครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา (ประเภทตำปูปลาร้า) เครือข่ายโรงเรียนที่ ๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์พัชราธร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เด็กหญิงสโรชินี ออนาและเด็กหญิงนริศรา เชื้อวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา (ประเภทตำไทย) เครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้รับการต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดีจาก ท่านผู้อำนวยการธันยาณัฐ เกตุมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

50553584_2064614253586899_4548352976141418496_n 50860010_2064599486921709_5960253866166452224_n 51027017_2064614163586908_1802286212908580864_n 51086969_2064613930253598_1652344759961780224_n 51109428_2064614526920205_7715598697869869056_n 51290669_2064599743588350_2079334225093328896_n 51308560_2064614200253571_3056509413159337984_n 51345988_2064599586921699_3170028697327501312_n 51371563_2064613820253609_5883809083294744576_n 51423738_2064599613588363_4817428193289961472_n 51759676_2064599813588343_2839387052431114240_n 50892410_2064613760253615_2858119870120198144_n