ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชบพิธ

วันเสาร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชบพิธ ศูนย์สอบย่อยที่ ๑ ของสำนักงานเขตพระนคร นักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดยคุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ในครั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร และคณะเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนักเรียนทุกคน โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการเยาวเรศ สุมน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชบพิธ สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงคณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่างดียิ่ง

50722820_2067560963292228_6162755333585371136_n 50989058_2067561636625494_4805381364075462656_n 51019935_2067561043292220_6078060103221641216_n 51061462_2067561126625545_553554742526083072_n 51276381_2067561216625536_2087337759210471424_n 51299018_2067563049958686_2017067339719114752_n 51336971_2067561023292222_3647604390350553088_n 51555053_2067560989958892_2668147930405273600_n