หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเข้าสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนวัดสุทัศน์เพื่อติดตั้งระบบพ่นฝุ่นละอองน้ำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ที่มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเข้าสำรวจพื้นที่ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมฝ่ายเทคนิคเข้าดำเนินการติดตั้งระบบในสัปดาห์ โดยสำนักงานเขตพระนครได้สนับสนุนจากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครติดตั้งระบบพ่นฝุ่นละอองน้ำให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้วยความยินดี

51099690_2073154849399506_2172912160789757952_n 51359096_2073155412732783_4108990895641067520_n 51368235_2073154962732828_1163853484865355776_n 51493039_2073154869399504_3689794494049288192_n 51576580_2073155166066141_1912954381821542400_n 51588462_2073155329399458_2585693620703068160_n 51596741_2073155556066102_8048176711591788544_n 51973076_2073155402732784_736761808102096896_n