โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ของนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะกรรมการประกอบด้วย นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน ของนางเนตนภา ศรีจำพลัง และนางสาวสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบและประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยได้สอบถามข้อมูลให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตร และเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนวัดสุทัศน์

51226024_2074802172568107_3361126154697179136_n 51378840_2074799989234992_2555777966600617984_n 51378871_2074800462568278_2615911816596815872_n 51385380_2074801412568183_2285104416027574272_n 51486421_2074802605901397_3588400667061911552_n 51574585_2074798212568503_1029854581154119680_n 51579177_2074801285901529_8606377290177183744_n 51590747_2074801702568154_8043445358438645760_n 51791245_2074800435901614_2248333775077376_n51265817_2074797315901926_7083249314260058112_n51335599_2074796562568668_2697577462929293312_n51378871_2074800462568278_2615911816596815872_n51396403_2074796969235294_3511691455938691072_n51530724_2074796795901978_9101928422061375488_n51555079_2074798352568489_5387013080909611008_n51563411_2074799549235036_4064961291809193984_n51576571_2074796589235332_8065491756281495552_n51582852_2074800159234975_6925305744535322624_n51801013_2074797185901939_4161545227871453184_n 51392685_2074800025901655_3154350808271683584_n