ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากราบมุทิตาสักการะ และนำนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๑๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน
วัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กราบมุทิตาสักการะ และนำนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน ๑๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รักษาการเจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๗๘ ปี ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

52674254_2090041231044201_4944096683043586048_n 52682051_2090041404377517_4966401831191183360_n51962213_2090040857710905_273485014690168832_n 52594384_2090041547710836_8732291888616308736_n 52602174_2090041207710870_3831406085558763520_n 52602295_2090041721044152_1705982171275067392_n52365627_2090041564377501_2120614375545896960_n

51987054_2090038517711139_6148380816780034048_n 52014082_2090040527710938_1235848767517753344_n 52269967_2090038504377807_3955706248740995072_n 52315703_2090039897711001_7477282876854108160_n 52326974_2090040014377656_4378647771620573184_n 52427913_2090040404377617_7869554532194189312_n 52459013_2090038817711109_4959701660734586880_n 52543527_2090043187710672_3512903207946813440_n 52608635_2090040444377613_4973449782329606144_n 52663172_2090039271044397_4627211333064982528_n 51801045_2090039481044376_4239877133473677312_n 51904345_2090038664377791_8997015496440152064_n