ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพระนครสร้างสรรค์กีฬาสัมพันธ์ ๖๒ ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพระนครสร้างสรรค์กีฬาสัมพันธ์ ๖๒ โดยนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ๑๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร โดยแบ่งเป็นเครือข่ายที่ ๑ และ ๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีของข้าราชการและบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และนางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง ๑๑ โรงเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการนี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ได้ร่วมแข่งแบดมินตันคู่พิเศษเปิดสนาม พร้อมร่วมชมการแข่งขันกีฬาและมอบรางวัลพิเศษให้แก่นักกีฬา

51180712_2079223642125960_6549882051896541184_n 51405182_2079220885459569_5740352601468174336_n 51644426_2079225732125751_2063519601458675712_n   51489507_2079219812126343_4778491943929774080_n 51523836_2079225358792455_4638355222714908672_n 51533399_2079219902126334_8913076317759471616_n 51541567_2079220802126244_3440978822319570944_n 51561978_2079222272126097_1201214421825748992_n 51567867_2079224148792576_4404404321127497728_n 51573046_2079222322126092_3416789682472615936_n 51577585_2079221198792871_4243513171182092288_n 51591184_2079220022126322_4869530789450088448_n 51638584_2079222068792784_4136505130449108992_n 51668572_2079220258792965_5262432731240857600_n 51712175_2079220552126269_8299552475887697920_n 51733961_2079219825459675_2252500782412726272_n 51783100_2079223798792611_4820064585950167040_n 51783717_2079221635459494_7685758794105618432_n 51818512_2079221055459552_2095689301642706944_n 51851963_2079223555459302_1771428706837856256_n 51870242_2079223215459336_6619913284659183616_n 51872907_2079222075459450_6459560002058190848_n 51946549_2079220415459616_7146015188934721536_n 51658196_2079222388792752_1047720197701500928_n  51656865_2079221972126127_8861938762096050176_n 51975518_2079222275459430_3249187225220415488_n      52043242_2079220375459620_2197206046299127808_n 52158507_2079220762126248_6462191335246921728_n 52170479_2079223392125985_4205316016974069760_n 52263533_2079224315459226_8606842430840373248_n 52352424_2079222735459384_7322388669485023232_n 52363062_2079226475459010_1824551804407382016_n 52412100_2079225725459085_2813975483287339008_n 52451560_2079221642126160_2624047661476478976_n 52598387_2079220888792902_9142963029233631232_n51380774_2079222445459413_5977311002365001728_n