โรงเรียนวัดสุทัศน์ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประธานสนามสอบดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ สนามสอบโรงเรียนวัดสุทัศน์ นักเรียนได้รับการควบคุมดูแลโดย คุณครูจตุพร ผ่องอำไพ คุณครูเนตนภา ศรีจำพลัง นางศันสนีย์ พงษ์จันโอ ครูโรงเรียนราชบพิธ นางธนภร ศรีสุทธิภัทร ครูโรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ในครั้งนี้ นางสาวสุดาทิพย์ บุญโนนยาง และนางพัชราภรณ์ แสงกงพลี ครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ณ สนามสอบโรงเรียนราชบพิธ ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพด้านการอ่านของนักเรียนส่งผลเป็นที่น่าพอใจ โดยโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้อำนวยการเยาวเรศ สุมน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชบพิธ สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงคณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครูอย่างดียิ่ง

51729468_2091780830870241_6898472597051146240_n 52014011_2091781144203543_3459894562665791488_n 52043233_2091779774203680_3737210353176543232_n 52141329_2091781147536876_5270802677607956480_n 52265934_2091780504203607_3514317871389868032_n 52309184_2091780174203640_7302806466178580480_n 52333471_2091779987536992_4804317633820229632_n 52426154_2091780010870323_7405408922732855296_n 52449474_2091779557537035_1533371228104949760_n 52546738_2091967284184929_2058916680712585216_n 52585263_2091779540870370_2147927532870041600_n 52585266_2091967504184907_1262485626406567936_n 52585283_2091780824203575_6686611901973004288_n 52611707_2091967814184876_4280171339823710208_n 52703797_2091967390851585_384448698827931648_n 52764699_2091967850851539_3150883829065973760_n 52827112_2091779504203707_5044096913402494976_n