ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร การแข่งขันในครั้งนี้ เด็กหญิงนริศสิรี เชื้อวงษ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เด็กหญิงณัฐวดี กติกา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เด็กหญิงณภัทร ประเสริฐ ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เด็กชายชยพล หมายเทียมกลาง เด็กชายณฐวร สุทธิกร และเด็กหญิงขวัญชนก ปอยทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการวาสนาเจียรสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่างดียิ่ง โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

52327002_2097537170294607_226199361791459328_n 52420901_2097536233628034_5123851432432238592_n 52451578_2097535993628058_7439927957142896640_n 52480923_2097582413623416_4960980293973442560_n 52495967_2097535946961396_8619601898208493568_n 52556847_2097581876956803_8036706533276385280_n 52567667_2097582710290053_3444518790199508992_n 52569189_2097536426961348_3965274375019560960_n 52595300_2097581823623475_6131381181603643392_n 52596129_2097536156961375_6531523978693967872_n 52602531_2097582306956760_543268789773402112_n 52605574_2097582300290094_5508589766674743296_n 52608711_2097534920294832_2205277191791443968_n 52630330_2097536440294680_8558536899302522880_n 52647501_2097535840294740_3502392916167360512_n 52678050_2097536793627978_231020325142265856_n 52682025_2097535213628136_7660949735859027968_n 52708420_2097534750294849_9206274012567568384_n 52712855_2097537116961279_1328289546198056960_n 52719275_2097536453628012_7384551689665118208_n 52755207_2097536053628052_568625920206700544_n 52764724_2097536113628046_9023291676860350464_n 52765574_2097582153623442_3938352433381507072_n 52868268_2097534426961548_4466608225101283328_n 52877829_2097581896956801_5974108090633551872_n 52893257_2097582003623457_6127019260062466048_n 52926437_2097535703628087_3076482853626707968_n 52927518_2097537173627940_5150837304658493440_n 52948672_2097537060294618_310174596722589696_n 52993913_2097534856961505_5261063560091402240_n 53010624_2097534333628224_7521978355235684352_n 53023838_2097534453628212_3423012501674000384_n 53080092_2097534593628198_6215529215953993728_n 53279084_2097582110290113_3752426322794643456_n