ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร การแข่งขันในครั้งนี้ เด็กชายศิลา มาลีเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เด็กชายพีระพัฒน์ ไขไพวัน เด็กชายนันทพงศ์์ สุกไทย เด็กชายกันต์ดนัย รุ่งเรือง และเด็กชายอธิป เสือเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการวาสนา เจียรสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร รวมถึงท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนอย่างดียิ่ง โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยครูศิริพร ชิณรักษา และครูเนตนภา ศรีจำพลัง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

52136245_2097911546923836_4716592394223484928_n 52489235_2097911646923826_3558649823739510784_n 52578946_2097911643590493_5806104062529110016_n 52664523_2097912043590453_9202721967239593984_n 52692482_2097911916923799_4688197712594599936_n 52830933_2097911870257137_4644746297260113920_n 52861870_2097911530257171_7008124598176710656_n 52963050_2097911626923828_626200051298861056_n