ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้มอบหมายให้คณะครูเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการชลอ เขียวฉลัว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้มอบหมายให้คณะครูเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้ครูสุดาทิพย์ บุญโนนยางให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์เป็นอย่างดี

51685654_2097821143599543_3483773644528680960_n 52427939_2097821513599506_51181325675134976_n 52562673_2097821383599519_5454168506650066944_n 52599047_2097821213599536_8141638833495080960_n 52886945_2097821330266191_6316307685797003264_n 52911314_2097821433599514_7968593050656047104_n