ผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระค Read More …

เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ที่เข้ามาจัดกิจกรรม ๕ นาทีหน้าเสาธง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู บุคลาก Read More …

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๓๐ น. นายวุฒิชัย Read More …

พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต เลี้ยงอาหารเย็น ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ ที่ร่วมกันทำงานเตรียมการก่อนวันเปิดภาคเรียน

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครู

วันที่ 13 – 14  พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More …