นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๓๐ น. นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้นางสาวรุจิรา     อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากร นักเรียนต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงเรียนให้มีความพร้อม รวมทั้งดูแลการจัดการอาหารให้กับนักเรียนให้ได้โภชนาการ ครบ ๕ หมู่ และมีปริมาณเพียงพอให้เด็กทุกคนได้รับประทานอย่างอิ่มท้อง นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นต่างๆ ให้คำแนะนำ เพื่อเร่งแก้ไขหรือหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

60197682_2216711775043812_294052745487319040_n 60198535_2216630568385266_2264421846394863616_n 60225539_2216630848385238_2477701379624271872_n 60269946_2216630835051906_211411325534863360_n 60286008_2216711798377143_5246816105598550016_n 60361527_2216631035051886_5453213366052978688_n

60340730_2216630525051937_5226712806794985472_n  60492314_2216630688385254_2096937178620755968_n

60425743_2216711525043837_1076877004097191936_n 60930780_2216711945043795_2698086712906612736_n

60700076_2216630911718565_371160254697701376_n 60493481_2216630948385228_1184851425356677120_n

60535315_2216631388385184_9213019606598287360_n  60363159_2216631241718532_4003083603486441472_n 60419156_2216631211718535_7885886153927163904_n