ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครู

วันที่ 13 – 14  พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์  นางสาวกาญจนา  จันทร์สระแก้ว ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครู  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  เรื่อง การใช้โปรแกรมKahoot!   Quizizz  และการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบออนไลน์ ทำงานได้ผ่านมือถือ ด้วยGoogle From  โดยอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล สร้างห้องเรียน4.0 สร้างความรู้ด้วยความสุข

59996352_2517748811576868_986733191106658304_n 60003618_2517749224910160_5141821360850337792_n 60031553_2517748798243536_5654996899623600128_n 60074596_2517748978243518_1655777710141603840_n 60084788_2517748928243523_8683907097751977984_n 60091048_2519505774734505_7634674083719806976_n 60119977_2519507788067637_3860412688358178816_n 60137221_2517749704910112_3617469667146203136_n 60138393_2519569231394826_1339416410597621760_n 60186136_2517749191576830_3672925275554840576_n 60217973_2517748831576866_6873800866088878080_n 60230196_2517749998243416_6421519313508761600_n 60232305_2519506604734422_6757835430541918208_n 60310984_2519505974734485_1706522946312339456_n (1) 60310984_2519505974734485_1706522946312339456_n 60353020_2519505348067881_4002396885460451328_n 60359362_2519507268067689_45043349257715712_n 60397779_2519507151401034_5429653511929331712_n 60429024_2517749644910118_7965955588548984832_n 60463265_2519505744734508_367087367275675648_n 60466473_2519569218061494_2794474665316188160_n 60601208_2519569641394785_709138983635910656_n 60622624_2519506311401118_4456128685287669760_n 60891561_2519505591401190_7191456423962738688_n