โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

วันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อให้รับความปลอดภัย สะอาดเป็นระเบียบโดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมด้านอาคารสถานที่ในวันเปิดเทอม

60283135_2216725868375736_6700161321201041408_n  60834906_2216725885042401_3845370497411842048_n

60352405_2216726641708992_2916786245755469824_n 60357373_2216726975042292_43937051581612032_n 60458529_2216726631708993_273834225596104704_n 60532568_2216726675042322_1669367072565493760_n 60618114_2216726758375647_7492434155674796032_n 60213803_2216726898375633_9109576874052288512_n