คุณครูเนตนภา ศรีจำพลังและคุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)

วันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้                  คุณครูเนตนภา ศรีจำพลังและคุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว เข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์กทม.๑ โรงเรียนวัดตรีทศเทพ เขตพระนคร

60903129_2231080993606890_5649215572995473408_n 61008254_2231081186940204_5968675502464958464_n 61044552_2231081123606877_8231678149931302912_n 61302092_2231081036940219_5506856786025512960_n