ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ Safari World

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ Safari World เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้ เพื่อจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ พร้อมทั้งยังปลูกฝังให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต ร่วมใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรที่ควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ของซาฟารีเวิลด์ ที่ให้การต้อนรับและบริหารคณะของโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดี

61829695_2253074994740823_5572415153946755072_n 61856983_2253076881407301_4466190208819265536_n 61871494_2253082188073437_2047631868890710016_o 61875837_2253084601406529_7064551019518099456_o 61884733_2253089844739338_8570380623808561152_o 61891020_2253083381406651_6675416799133040640_o 61909240_2253076791407310_7136066412589613056_n 61919031_2253075024740820_8479866490147831808_n 61967635_2253083648073291_5226303741224812544_o 61988099_2253076554740667_696726820208246784_n 62049818_2253085698073086_3833480593417437184_o 62054450_2253075238074132_7523335616440827904_n 62057393_2253077011407288_4963020046956756992_n 62057864_2253075121407477_3492789893279514624_n 62092838_2253083564739966_7876218302802952192_o 62134949_2253084284739894_3809565919160565760_o 62135670_2253085194739803_3028873364488847360_o 62233403_2253081878073468_5549305141812789248_n

62255011_2253076074740715_8167380741458493440_n 62314195_2253075894740733_7116940480838893568_n 62380392_2253075078074148_2627258089400696832_n 62388614_2253089264739396_1888558387759677440_o 62421854_2253076324740690_2149724744755183616_n 62444126_2253088498072806_8612631466934796288_o 62577554_2253084834739839_7119909419931926528_o 62243629_2253077368073919_4024451894712729600_n