ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และในเวลา ๑๗.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยมุนี ทั้งนี้ ที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ

จากนั้น ทรงเป็นประธานถวายผ้าป่ามูลนิธิอัฏฐมราชานุสรณ์ฯ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช และเพื่อเป็นทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดสุทัศนเทพวราราม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์และสามเณร

62053192_2256593964388926_8764761411877339136_o 62075492_2256593734388949_1406262594397798400_o 62106333_2256595151055474_8041020033356267520_o 62241110_2256594927722163_867523788235866112_o 62256842_2256594284388894_5190973013830402048_o 62338835_2256594737722182_6297582667768528896_o 62373128_2256595081055481_7818050877813424128_o 62446091_2256594171055572_8941043409624236032_o 62534610_2256595354388787_3349472546918498304_o 62084977_2257373600977629_1577149649364451328_n

61616912_2257374084310914_1959256448554762240_n 62070549_2257374240977565_647526887500808192_n