ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายในสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายในสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ดอกไม้ประดับตามความสนใจของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยนักเรียนได้รับผิดชอบปลูกและดูและบำรุงรักษาร่วมกัน นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ในอนาคต

61926215_2261718747209781_541832080263217152_n 62106854_2261715087210147_6073899757380567040_n 62242518_2261717287209927_2160568669594189824_n 62308084_2261717060543283_494787774461771776_n 62320108_2261715643876758_1651954098326470656_n 62323946_2261715523876770_4458133056330399744_n 62381451_2261715913876731_2000378960822665216_n 62555403_2261715157210140_5131360800497205248_n 64234993_2261718213876501_4275936695343382528_n 64295300_2261716560543333_5261658975702614016_n 64318091_2261715837210072_3825297611271700480_n 64400863_2261715513876771_6658010353244307456_n