ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายหลังเลิกเรียน

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายหลังเลิกเรียน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งเเรง การปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู บุคลากร และนักเรียน โดยได้รับคำแนะนำและดูแลเป็นอย่างดี โดยคุณครูอธิวัฒน์ เหล็กภูเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

61114717_2236535283061461_5637603364406558720_n 61122553_2236534076394915_3157661051235860480_n 61186681_2236533886394934_7963059363252273152_n 61192960_2236534656394857_9134443162738098176_n 61230801_2236533823061607_1179373323419648000_n 61262435_2236534479728208_1288360497967529984_n 61599474_2236534876394835_1253349457873862656_n 61768997_2236533769728279_1717837835790188544_n