ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้ารับโล่เกียรติคุณจากนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันเสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูเข้ารับโล่เกียรติคุณจากนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร รวมถึงรับฟังนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จากนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และในการนี้นายธนิต กิตติพัธโนทัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา บรรยายพิเศษเรื่อง “การนำนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระนครให้การต้อนรับ ขอขอบพระคุณภาพถ่ายจากเพจ Pranakorn Care U เป็นอย่างสูง

62129705_2256547317726924_4365004726400450560_n 62399748_2256546961060293_9080167313126195200_n

62326934_2256548904393432_6980966862834106368_n 62363345_2256547537726902_6078307751035928576_n

62014732_2256549304393392_8229847213962952704_n 62017845_2256548614393461_8557448099323183104_n 62045844_2256548547726801_4124141659065679872_n 62059473_2256548637726792_5316086003868368896_n 62128889_2256547021060287_4434091586049015808_n 62248489_2256548527726803_3063637143315283968_n 62252873_2256549781060011_7393478049045413888_n 62259771_2256549657726690_3793986530884714496_n 62307797_2256572861057703_5531020770249015296_n 62500031_2256549081060081_4490611233950531584_n 62619192_2256587461056243_4303331916607651840_o 64264998_2256548924393430_8452073971523780608_n