ครูศิริพร ชิณรักษา ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน นำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย) ให้ความรู้และวิธีการในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน

วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูศิริพร ชิณรักษา ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน นำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.น้อย) ให้ความรู้และวิธีการในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ตามนโบายของสำนักงานเขตพระนคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความสนใจจากคณะครู บุคลากร และนักเรียนเป็นอย่างดี

62524883_2264913660223623_3445130792974417920_n 64213322_2264914096890246_7910314583582048256_n 64333402_2264913650223624_1792876158606376960_n  64370669_2264913680223621_3077111430680412160_n62511022_2264913940223595_836880880206086144_n  62510094_2264913950223594_3508566296000200704_n