เด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีรับทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โครงงานรถพลังงานยาง จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้ครูเนตนภา  ศรีจำพลังและครูพัชราภรณ์ แสงกงพลี นำเด็กชายพีรพัฒน์ ไขไพวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมพิธีมอบทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงงานรถพลังงานยาง จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสรณ์ ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา หลังใหม่เกียกกาย โดย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณามอบและประทานโอวาทแก่ผู้รับทุน และคณะอนุกรรมการ มูลนิธิฯ

61213742_2239275606120762_8709630017664974848_o 61234547_2239272779454378_1837120184385536000_o 61285589_2239275076120815_5742766952909111296_o 61326352_2239274032787586_8239975129099010048_o 61330987_2239276232787366_3634933244689907712_o 61443626_2239275832787406_9152198106568196096_o 61457559_2239274862787503_1036555254121889792_o 61507156_2239272549454401_5187291191770611712_o 61708891_2239273352787654_8334617447885701120_o 61797325_2239276036120719_1202048268251430912_o