โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูละออ หมดหลง บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูละออ หมดหลง บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเป็นกำลังใจและขอชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะตั้งในพากเพียรจนสำเร็จการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

62239316_2261698390545150_1767654959593029632_n 62240542_2261697800545209_8739668868609343488_n 62242475_2261699983878324_7077087608148328448_n 62466010_2261699117211744_2885881490749521920_n 62472617_2261698830545106_2593229729234419712_n 62507814_2261699293878393_5098781046900523008_n 62568452_2261700007211655_4657584998184910848_n 64303962_2261697540545235_2539322100053704704_n

64388502_2261698730545116_6436785521359323136_n 64368180_2261697883878534_6554199447511760896_n