โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาภา ทิพย์มณี ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ครบรอบ ๒ ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาภา ทิพย์มณี ได้รับรางวัลรอง  ชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ครบรอบ ๒ ปี หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนได้รับการดูแลโดย คุณครูศิริพร  ชิณรักษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ณ หอสมุดเมืองดรุงเทพมหานคร

60686046_2231090333605956_2411468001757888512_n 60929759_2231090420272614_4758570945013088256_n

61199612_2231090516939271_1348378456861179904_n 61479489_2231090583605931_4277722980831723520_n