ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายในสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนร่วมออกแบบและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายในสวนเกษตรพอเพียงตามศาสตร์พระราชา และร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ดอกไม้ประดับตามความสนใจของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยนักเรียนได้รับผิดชอบปลูกและดูและบำรุงรักษาร่วมกัน นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ในอนาคต

62251501_2261716213876701_6038381657742901248_n 62308084_2261717060543283_494787774461771776_n 62320108_2261715643876758_1651954098326470656_n 62323946_2261715523876770_4458133056330399744_n 62328009_2261716703876652_3562937734404243456_n 62341442_2261714463876876_778494111236751360_n 62483498_2261715693876753_510727939990487040_n 62555403_2261715157210140_5131360800497205248_n 62649350_2261716440543345_3961147594347905024_n 64295300_2261716560543333_5261658975702614016_n 64318091_2261715837210072_3825297611271700480_n 64400863_2261715513876771_6658010353244307456_n62419682_2264930300221959_886661213319069696_n 62480030_2264929986888657_4952444579048587264_n 62725290_2264951640219825_1370655412843446272_n 63681983_2264951496886506_5644278907520679936_n 64229009_2264951570219832_2287589127622754304_n 64241287_2264929613555361_6689583602730008576_n 64246721_2264929783555344_3906815691117821952_n 64251354_2264929186888737_4942924831281643520_n 64323802_2264951896886466_2530363906375811072_n 64393470_2264929666888689_4525270516222656512_n 64471751_2264951733553149_1408770189578731520_n 64476004_2264929496888706_8521135185922621440_n 64529202_2264951836886472_6603647925681651712_n 64696020_2264929523555370_5065255773433495552_nวันพุธ