ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร (ช้างน้อยเกมส์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร

วันศุกร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร (ช้างน้อยเกมส์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร ซึ่งโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต้อนรับนักกีฬาและคณะครูจากทั้ง ๑๑ โรงเรียน รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬา ณ สนามเปตอง สวนรมณีนาถ ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สวนรมณีนาถที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้

62477404_2266539973394325_5616549774023983104_n 62478840_2266540516727604_2456584056221990912_n 62542965_2266539930060996_5045695921136861184_n  64214805_2266560646725591_4923866467956424704_n 64221846_2266561733392149_2336353292948340736_n 64223696_2266540850060904_5741479592296710144_n 64226258_2266540296727626_5734794166462840832_n 64255727_2266560736725582_1160753832737636352_n 64282326_2266540193394303_5328223800490196992_n 64383133_2266539913394331_8210583456711704576_n 64395574_2266561533392169_4087249960167276544_n 64817257_2266560260058963_3531565708431327232_n 62603665_2266561360058853_406725298327912448_n 62612235_2266540633394259_679135381488140288_n