โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณท่านพงศธร ไวยเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันจันทร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณท่านพงศธร ไวยเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาให้คำแนะนำ ให้กำลังใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นัดหมายการนิเทศการสอนกับคุณครูศิริพร ชิณรักษา โดยมีนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ให้การต้อนรับและร่วมรับรับฟังคำชี้แนะเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

62333512_2271869389528050_4973382205314170880_n 64392013_2271869582861364_9032994574917697536_n 64516765_2271869639528025_7575668547402072064_n 64638797_2271869436194712_6235476319681904640_n 64815002_2271869526194703_3218794657949417472_n 64861721_2271869342861388_7599014207211700224_n