โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่

นที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของสุนทรภู่ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก และได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงาน มีการแสดงผลงานประเภทนิทานของสุนทรภู่ การประกวด แข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติชีวิต การแสดงนิทานเรื่องพระอภัยมณี และผลงานของสุนทรภู่

65363227_2294065943975061_8619559816118927360_n 65386773_2294057643975891_417540695994138624_n 65387523_2294060303975625_928475614753587200_n 65391089_2294065283975127_5704796585859219456_n 65419963_2294063827308606_7631237452753010688_n 65428219_2294066543975001_7136946322539544576_n 65442547_2294058990642423_7839408470276177920_n 65471512_2294062450642077_2324540062710104064_n 65476204_2294059670642355_924493905192288256_n 65527590_2294061660642156_2839799377881464832_n 65559825_2294061227308866_266335689438658560_n 65584472_2294057660642556_5099207700361773056_n 65630166_2294064283975227_8522552190122852352_n 65636544_2294064340641888_2479511201533394944_n 65640202_2294058863975769_6268768771561750528_n 65648846_2294069110641411_957992141840187392_n 65655745_2294066487308340_8907575761733419008_n 65751825_2294063050642017_7253484075363598336_n 65752026_2294057813975874_1607536981070315520_n 65809271_2294064250641897_1083174547139592192_n 65813921_2294067223974933_6609176459124670464_n 65874654_2294065967308392_2914669050216841216_n 65947333_2294059487309040_6642114795245928448_n 65967463_2294063400641982_7755781110516154368_n 65970762_2294058677309121_1864008535084367872_n 65988479_2294057487309240_6188094339256680448_n 66095661_2294068930641429_2259776023220453376_n 66201073_2294058313975824_593690773820538880_n 66210121_2294066147308374_3303380521265922048_n 65476204_2294059670642355_924493905192288256_nวั