โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้รับการชื่นชมและแนะนำจากคณะกรรมการอย่างเป็นกัลยาณมิตร

64622884_2282239268491062_7813232998249136128_n 64787614_2282239535157702_530776327637172224_n 64793412_2282240115157644_6255513961320415232_n 64847804_2282239645157691_4185401464803295232_n 65105458_2282240481824274_5449043262046208000_n 65197166_2282239981824324_5051888589667827712_n 65320472_2282239808491008_4823090171366866944_n 65449196_2282239398491049_9202987035441233920_n