ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก ในกิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนของฉันอยู่ใกล้กับชุมชน หน่วยชุมชนน่าอยู่

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรีย Read More …

ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร

วันที่  26  มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ครูและนักเร Read More …