ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร

วันที่  26  มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเดินขบวนรณรงค์ตามเส้นทางสำคัญในเขตพระนคร หลังจากนั้นนักเรียนได้นำความรู้ทีได้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน

65109566_2286476974733958_7303248130550530048_n 65110124_2286479971400325_2147409083072774144_n  65257340_2286477861400536_8492233427569868800_n 65294156_2286480421400280_2381306087115587584_n65305588_2286481154733540_3047439146604822528_n 65325345_2286479481400374_360543512153817088_n 65382493_2286480181400304_2003283986507366400_n 65417467_2286480644733591_3530852245643984896_n 65436223_2286484354733220_2614895524255367168_n 65460415_2286477198067269_8514606668128976896_n 65689250_2286480884733567_3267503096074338304_n 65770462_2286479258067063_4316607896742789120_n 65956537_2286484674733188_1788282656723566592_n 65099330_2286481668066822_2203927008692404224_n 65112295_2286481864733469_482467411665092608_n 65442559_2286481431400179_2489393096647770112_n