ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก ในกิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนของฉันอยู่ใกล้กับชุมชน หน่วยชุมชนน่าอยู่

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็ก ในกิจกรรมที่ ๑ โรงเรียนของฉันอยู่ใกล้กับชุมชน หน่วยชุมชนน่าอยู่ ทำให้เด็กได้เรียนรู้สถานที่สำคัญในชุมชนใกล้โรงเรียน และเห็นถึงความสำคัญของสถานที่นั้นๆ เช่น วัด สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง ตลาด ร้านค้า เป็นต้น รวมถึงการจำลองสถานการณ์การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยใช้ Google Maps เด็กๆมีความสุขที่ได้ฝึกฝนจนเกิดความรู้และทักษะที่เกิดจากการได้ปฏิบัติหรือเผชิญในสถานการณ์จำลอง ขอชื่นชมคณะครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

65317534_2293940457320943_7459862957652967424_n 65381973_2293941607320828_3720952488916942848_n 65388213_2293940617320927_8140127829640609792_n 65394527_2293975077317481_7435085480300904448_n 65422935_2293940503987605_4757092823428235264_n 65428614_2293941827320806_8862643819632394240_n 65511429_2293941870654135_155186123411292160_n 65569819_2293940980654224_8649982211937796096_n 65594590_2293941160654206_2266025462629138432_n 65661363_2293941220654200_9113555688805629952_n 65673393_2293940410654281_4248454629840388096_n 65838047_2293941740654148_5947425284184604672_n 65857236_2293941093987546_8222633670360432640_n 66037467_2293940663987589_3992999462657064960_n