ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ดำเนินการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำน Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำเด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์พัชราธร ประธานนักเรียนเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนเทวราชกุญชร สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี บุคลากรมีสุข

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระเเก้ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร สำนักงบประมาณ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนั Read More …