นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เรียนว่ายน้ำตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ดำเนินงานตามโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย ตามนโยบายกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้เรียนว่ายน้ำ มีทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้จากวิทยากรที่มีความชำนาญ โดยมีคุณครูประจำชั้นและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการดูแลช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยในการเรียน

64221991_2294005813981074_5636960648320516096_n 65379078_2293956490652673_7923496546883076096_n 65576816_2293956070652715_1069264896119537664_n 65578212_2293957320652590_5774244154041171968_n 65657529_2293956853985970_427924337777967104_n 65858320_2293955423986113_7746070533057282048_n