ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนเทวราชกุญชร สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี บุคลากรมีสุข

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระเเก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนเทวราชกุญชร สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี บุคลากรมีสุข เพื่อนำมาพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การบริหารความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจากท่านสุเทพ ภูวนัตถ์เมธา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทวราชกุญชร สำนักงานเขตดุสิตเป็นอย่างดี

64438827_2295875010460821_1930173614380810240_n 65449041_2295875473794108_6859358746498301952_n 65461211_2295876510460671_1139865916423536640_n 65479794_2295875627127426_1212984204174819328_n 65545263_2295875113794144_2791771022058061824_n 65546028_2295875313794124_3237844963915988992_n 65635896_2295875920460730_4868793541133860864_n 65658299_2295875707127418_7007929159984873472_n 65817980_2295875073794148_5103244394094395392_n 65962632_2295876117127377_4155114132820983808_n 66030333_2295875843794071_2462181137343053824_n65993499_2295876573793998_8273938497820164096_n