ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำเด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์พัชราธร ประธานนักเรียนเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำเด็กหญิงกัญญารัตน์ พงษ์พัชราธร ประธานนักเรียนเข้าร่วมประชุมการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

65609318_2297337656981223_591366612397850624_n 65643181_2297338176981171_7812241925955649536_n 65676436_2297338340314488_493763136998866944_n 66214582_2297337853647870_4989765624352735232_n