โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ได้จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้กฎหมายที่กำหนด สร้างสัมพันธภาพที่ดี แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ร่วมกันในการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

65456836_2294121203969535_7989482800921182208_n 65490151_2294120973969558_2399429912801837056_n 65538820_2294123667302622_2934997577105408000_n 65551693_2294122557302733_4772375094456483840_n 65677619_2294121877302801_7590809174703865856_n 65718191_2294122057302783_5061384191128633344_n 65722670_2294123217302667_6412646082873917440_n 65727204_2294123613969294_1271290558471471104_n 65804465_2294124027302586_7494250819466821632_n 65810914_2294120677302921_7753877237413183488_n 65824007_2294121367302852_1939680576030113792_n 65826481_2294118013969854_92885054392369152_n 65831019_2294120160636306_4581086197509521408_n 65839735_2294124110635911_8411150183097696256_n 65855984_2294122407302748_5256623276871909376_n 65921666_2294119670636355_7962326341183864832_n 66011317_2294117997303189_5633086828337692672_n 66224420_2294119107303078_8763011865539248128_n