โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร สำนักงบประมาณ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพระนคร สำนักงบประมาณ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่พิจารณาความเหมาะสมกำหนดจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครในโรงเรียน และเฝ้าระวังทรัพย์สินทางราชการไม่ให้สูญหาย โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูให้การต้อนรับและร่วมตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้

62451336_2295466097168379_5861562479846359040_n 64559750_2295465537168435_8726249711444426752_n

65466723_2295465907168398_3250296460654149632_n 65530957_2295465830501739_9154298560324304896_n

66380281_2295465353835120_4704200868113678336_n 64568831_2295465490501773_2637312161164034048_n

65941471_2295466203835035_809270189022511104_n 65955945_2295465757168413_962359234521989120_n 66048991_2295466577168331_852239940954619904_n 65876404_2295465293835126_1836786534146113536_n