ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐวดี กติกา น้องอุ๋มอิ๋ม ได้รางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐพล มูลมา น้องวิน ลำดับที่ ๖ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐวดี กติกา น้องอุ๋มอิ๋ม ได้รางวัลชนะเลิศ และเด็กชายณัฐพล มูลมา น้องวิน ลำดับที่ ๖ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับนักเรียนที่เรียนดีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพระนครทุนประเภท ก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ การสอบในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ความทุ่มเทของผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงขอชื่นชมคุณครูเนตนภา ศรีจำพลังครูประจำชั้น คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกสอน แนะนำ ส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียน จนเกิดผลประสบความสำเร็จได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

66455975_2314129495302039_6133166462069637120_n 66468303_2314130041968651_8874035387161378816_n 66506995_2314129681968687_527985204485160960_n       66521910_2314085421973113_1542150261517058048_n

67007532_2314129908635331_2235559820784566272_n 67194002_2314129791968676_8903355419494187008_n 67202141_2314130115301977_4049704489937010688_n 66511481_2314129938635328_3320181080413175808_n