ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนเข้าสอบชิงทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจากนายธนิต กิตติพัชโนทัย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตัวแทนนักเรียน พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกัดเขตพระนคร โดยมีนายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม สำนักงานเขตพระนคร

66523760_2315679711813684_4688220351367217152_n 66672910_2315679645147024_8975302173311107072_n 67143920_2315680128480309_7577460691225804800_n